und Deutschland – Vergangenheit und Zukunft

Edukacja Dla Integracji (EDI), projekt Unii Europejskiej

POLin

 

Uczenie się przez całe życie pomaga w porozumieniu pomiędzy narodami.

Dzięki projektowi Unii Europejskiej pt.: Edukacja Dla Integracji, niemieckie stowarzyszenie „Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V.“ (Polki w gospodarce i kulturze t.z.) odwiedziło pół Europy.

„EDI był dla mnie motorem poznania wspólnej Europy, jej kultury, historii oraz różnorodności“, stwierdza Ula P. z Hamburga. Zaś Karina K. z Berlina jest przede wszystkim pod ogromnym wrażeniem tego, „jak przykładnymi Europejczykami są Polacy: niezależnie od tego, w jakim kraju Europy żyją, zawsze są bardzo dobrze zintegrowani z danym społeczeństwem, nie zapominając przy tym o własnym języku i kulturze.“

Przez dwa lata członkinie stowarzyszenia „Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V.“ miały okazję do podróżowania w ramach unijnego projektu: „Mnożenie przez Dzielenie“- Edukacja dla Integracji – do Polski, Holandii, na Litwę, Łotwę, do Szwecji, Grecji, Czech i Francji. Celem były spotkania z innymi uczestnikami projektu, członkami polonijnych stowarzyszeń z dziewięciu w sumie krajów UE i wzajemna wymiana doświadczeń dotyczących integracji.

Zamiarem projektu edukacyjnego dla dorosłych, zrealizowanego przy pomocy środków Komisji Europejskiej w ramach akcji Projekty Partnerskie Grundtviga „Uczenie się przez całe życie“, było wyostrzenie zrozumienia dla różnorodności Europy poprzez wzajemne spotkania i warsztaty. Dzięki temu likwidowane mają zostać negatywne postawy i zachowania wobec mniejszości oraz dyskryminowanych grup, przezwyciężane stereotypy i uprzedzenia oraz promowanie akceptacji różnorodności i prawa do własnej tożsamości.

„To się wspaniale udało“, potwierdza koordynatorka projektu Marta C. z Berlina: „Dopiero dzięki projektowi uświadomiłam sobie rolę, jaką edukacja odgrywa w integracji oraz porozumieniu pomiędzy narodami na płaszczyźnie europejskiej: rozszerzamy własne horyzonty, stajemy się bardziej tolerancyjni, wyrozumiali w stosunku do mniejszości, jeżeli więcej o nich wiemy. Kontakty, które powstały pomiędzy uczestnikami, zamierzamy wykorzystywać we współpracy w przyszłości.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo po adresem:

www.lekcjeintegracji.de

oraz

www.pol-in.eu        www.facebook.com          http://grundtvig.2001-ev.de

 

logo_pllTen projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną