und Deutschland – Vergangenheit und Zukunft

Pasja Golgota Trzeciego Tysiaclecia

Związek Polaków w Niemczech, Oddział Berlin zaprosił dnia 25.02.2018 do Polskiej Misji Katolickiej, Johannes-Basilika, Lilienthalstr.5, 10965 Berlin (U7-Südstern), na niezwykłe mistyczno-artystyczne wydarzenie: PASJA – GOLGOTA TRZECIEGO TYSIĄCLECIA.

Miało ono trójfilarowy charakter i było połączeniem muzyki, malarstwa oraz poezji. Na ekranie kolejno prezentowane były przejmujące obrazy współczesnego polskiego malarza Jerzego Dudy-Gracza, których oryginały znajdują się na Jasnej Górze w Częstochowie.
Przedstawiają one współczesną wersję Drogi Krzyżowej. Jak mawiał sam autor: „Nasza Golgota jest tu i teraz“. Golgota Jasnogórska powstawała m.in. z okazji dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa. Właśnie to wydarzenie otwało obchody Roku Jubileuszowego 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pochodzący z Częstochowy malarz podkreślał, że ta Droga Krzyżowa była jego najnowszym testamentem.

 

Obrazy te zainspirowały poetkę dr n.med. Ewę Sikora do wyrażenia swojej poetyckiej ich interpretacji. Kunszt poetycki docenił sam Ernest Bryll, wybitny polski poeta, który napisał recenzję tomiku, oraz przeor Jasnej Góry, który również bardzo pozytywnie wyraził się na temat poezji.
Wiersze te odczytywane były do wyświetlanych kolejno Stacji Golgoty przez osoby „znane i lubiane“ np. z mediów, dyplomatòw, aktorów, muzyków, pedagogòw i wielu innych wspaniałych i zaangażowanych społecznie osób.
Całości towarzyszyła piękna oprawa muzyczna znanych utworów Chopina, Bacha, Webbera itd. w niezwykłym wykonaniu utalentowanych, młodych gdańskich muzyków i sopranistki z Capella Gedanensis, Joanny Sperskiej.
Wiersze przetłumaczone zostały trafnie na język niemiecki przez panią Beatę Breitenbach z Kolonii i ich tłumaczenie było odczytywane do kolejnych Stacji jak w przypadku wersji polskiej.

Wydarzenie miało charakter dobroczynny dla hospicjum dziecięcego „Bursztynowa Przystań“ w Gdyni.