und Deutschland – Vergangenheit und Zukunft

Marek Jerzy Nowakowski

Marek. J. Nowakowski

Marek. J. Nowakowski

Urodził się w roku 1963 w Bydgoszczy, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Swoje rzeźby z brązu odlewa sam, specjalną techniką. Jest bowiem zdania, że rzeźba nie jest tylko estetyczną wizją ale ma szerokie znaczenie w sensie kulturowym. Przeszłość pokazuje, w jak różny sposób artyści przy pomocy światła, formy i struktury interpretowali tematy. Dzisiaj sztuka ma wiele twarzy, ale ciągle jest uzupełnieniem życia i twórczości artystów.

Smok

Smok

Łódki

Łódki

Klatka

Klatka

Markowi Jerzemu Nowakowskiemu tematów dostarcza sama natura. W taki sposób powstał cykl „Nietoperze“ po nocnych odwiedzinach tych stworzeń w atelier artysty.

Cykl “Maski” jest próbą syntezy ludzkich twarzy.

20.00010.00008

Maska

                                                               

Twarz

Maska

 

 

Bogusława Ciesielska
© Zdjęcia:
Marek J. Nowakowski