und Deutschland – Vergangenheit und Zukunft

Willkommen

 

 

 

   „Ja, żołnierz Wojska Polskiego

    przysięgam

    służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,

    bronić jej niepodległości i granic.

    Stać na straży Konstytucji,

    strzec honoru żołnierza polskiego,

    sztandaru wojskowego bronić.

    Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie,

    krwi własnej ani życia nie szczędzić.

    Tak mi dopomóż Bóg.”

 

 

Jesteśmy z Wami