und Deutschland – Vergangenheit und Zukunft

Warto wiedzieć

Warto wiedzieć

Święty Mikołaj (ok. 270 – 352)

 

Św.Mikołaj

Św.Mikołaj

Mikołaj, późniejszy biskup Miry, prowincji Licji jako dziecko stracił rodziców, dziedzicząc ogromny majątek. Kiedy mógł nim dysponować rozdał go ubogim. W okresie klęski głodu, jaka nawiedziła jego rodzinne miasto przeprawił się łodzią w okolice, w których było zboża pod dostatkiem. Kupił wystarczającą ilość zboża od pewnego piekarza, załadował do swojej łodzi i wrócił do swojego miasta, aby rozdać je biednym. Po pewnym czasie wyjechał do klasztoru jednak nie na długo tam pozostał, bowiem powołano go  do godności biskupiej. Gorliwie spełniał biskupie obowiązki za co w okresie prześladowania chrześcijan przez cesarza rzymskiego Linicjusza, wtrącony został do więzienia. Po odzyskaniu wolności zarządzał swoją diecezją przez kolejne dziesięć lat.

Weiterlesen

Święta Barbara

Św. Barbara

Św. Barbara

Ród św. Barbary bierze swój początek od Jessego, był więc rodem królewskim i Barbara miała prawo dziedziczyć tron. Osierocona przez matkę w dzieciństwie wychowywana była przez ojca, Dioskura, zaciekłego poganina, który chcąc Barbarę utwierdzić w pogańskich praktykach, a jednocześnie uchronić od zalotów panów z jego otoczenia, zmusił ją zamieszkać w obronnym zamku z wieżą rozjaśnioną dwoma oknami. Kiedy jej ojciec, jako zaufany cesarza wyjechał z nim na wyprawę przeciwko chrześci-janom, Barbara spędzając w wieży samotnie czas podziwiała wschody i zachody słońca, nocami niebo zasłane gwiazdami. Rozmyślając nad wierzeniami pogańskimi doszła do przekonania, że musi być tylko jeden Bóg.

 

Weiterlesen

Adwent

Adwent

… rozpoczyna w kościele katolickim rok kościelny, obejmuje cztery niedziele i przygotowuje chrze-ścijan do Świąt Bożego Narodzenia. Nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa adventus i oznacza przyjście (Chrystusa). Trwa od Nieszporów pierwszej niedzieli adwentu do zmierzchu 24 grudnia, kiedy to Kościół Katolicki świętuje dzień pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa czyli jego narodziny w noc betlejemską. Adwent to czas tęsknoty i skupienia, zastanowienia się nad tajemnicą Wcielenia Syna Bożego. To również czas radości z narodzin Jezusa. Obchodząc Adwent pragnie nam nauka kościoła uzmysłowić, jak ważnym jest przygotować się na Jego przyjście. Weiterlesen

Czas

Czas zapobiega, aby wszystko nie wydarzyło się na raz

John A. Wheelers

Czas

Czas

Chyba najważniejszym z elementów określający miejsce i stosunek człowieka do otaczającej go rzeczywistości jest czas. Jego pojęcie stało się źródłem rozważań filozo-ficznych, a sposób mierzenia jego upływu zaprzątał umysły wybitnych matematyków, fizyków i mechaników z wytrwałością i uporem dążących do skonstruowania mechanizmu pomiaru czasu. Efektem tych poszukiwań jest właśnie zegar. W starożytności jedyną podstawą mierzenia czasu był obrót ziemi, wschód i zachód słońca wyznaczał podział na dzień i noc. Weiterlesen

Siły natury

Ogień

Ogień

Starożytni Grecy już 2500 lat temu przeprowadzali eksperymenty ze statycznymi ładunkami elektrycznymi. Ładunki te nie poruszają się, lecz pozostają w jednym miejscu. Pocierali futrem kawałki bursztynu. Nazwa elektrycznośċ pochodzi od greckiego elektron, co znaczy Bursztyn właśnie. Co sekundę w powierzchnię ziemi uderza 100 piorunów. Każdej sekundy na ziemi szaleje 2,5 tys. burz, a od uderzenia pioruna ginie w roku co najmniej 1000 osób. Temperatura błyskawicy mimo, że trwa ona tylko ułamek sekundy, jest pięciokrotnie wyższa od temperatury słońca (ok. 30000°C). Błyskawica, to jedna z największych zagadek fizyki. Pioruny to nic innego jak wyładowanie elektryczne między chmurą, a ziemią o napięciu dochodzącym do kilku milionów voltów. Weiterlesen

Nietoperze

Nietoperze

Nietoperze

Słowo Chiropteranietoperz wywodzi się z łaciny i znaczy – rękoskrzydłe. Są jedną z najbardziej interesujących, przy tym mało znanych grup ssaków, które wraz z ptakami są jedynymi współcześnie żyjącymi na Ziemi kręgowcami. Mogą latać dzięki przednim kończynom, przekształconym w błoniaste skrzydła. Występują niemal na całej kuli ziemskiej, najliczniej w tropikach. Znanych jest ok. 970 gatunków, w Polsce występuje 21 gatunków, a wśród nich jest kilka bardzo rzadko spotykanych. Należy do nich również mroczek posrebrzany, jeden z najładniej ubarwionych nietoperzy, którego cechą charakterystyczną są właśnie wyraźnie srebrzyście zakończone włosy na grzbiecie ciała.  Weiterlesen

Słodka trucizna

Słodka trucizna

Słodka trucizna

Ilość cukru jaką spożywamy ma wpływ na każdy organ naszego ciała. Nasza wątroba magazynuje cukier w formie glukozy (glikogenu). Dzienny pobór cukru rafinowanego (powyżej wymaganej ilości naturalnego cukru) wypełnia ją i powiększa do maksymalnej objętości, a nadmiar glikogenu powraca do naszej krwi w formie kwasów tłuszczowych. Te wędrują do każdej części naszego ciała i są magazynowane w najmniej aktywnych miejscach zaokrąglając nasze brzuchy, pośladki, piersi i biodra. Gdy i te stosunkowo nieszkodliwe miejsca są wypełnione, kwasy tłuszczowe wędrują dalej do aktywnych narządów, takich jak serce i nerki. Następuje osłabienie ich funkcji, tkanki powoli ulegają degeneracji i zmieniają się w tłuszcz. Weiterlesen

Promieniotwórczość

Radioaktywność

Radioaktywność

Promieniotwórczość to zdolność pewnych substancji (zwanych promieniotwórczymi) do wysyłania promie-niowania korpuskularnego i promieniowania elektro-magnetycznego o bardzo małej długości fali, powstającego w wyniku samorzutnych przemian (rozpadów) jąder atomów tych substancji. Pod koniec XIX w. intensywnie badano zjawisko luminescencji (m.in. świecenie ciał pod wpływem promieni katodowych). Prace w tym kierunku prowadził m.in. A.H. Becquerel. Wiedział on, że sole uranu świecą słabym światłem jasnozielonym. W podobny sposób świeciła szklana ścianka naczynia próżniowego wysyłająca promienie rentgenowskie (odkryte w 1895) pod wpływem padających na nią elektronów. Becquerel podejrzewał, że nie jest wykluczone, iż sole uranu także mogą wysyłać promieniowanie rentgenowskie lub podobne. Weiterlesen

Kwas acetylosalicylowy

Co roku na świecie produkuje się kilkadziesiąt milionów kilogramów kwasu acetylosalicylowego, a następnie zjada się go. Jako produktowi farmaceu-tycznemu nadano mu kilkaset nazw. W Polsce najpopularniejsze to Polopiryna oraz Aspiryna. Czasami słyszymy opinię, że Aspiryna produkowana przez firmę Bayer jest lepsza niż chociażby Polopiryna. Czy te dwa produkty farmaceu-tyczne różnią się od siebie? I co to wogóle jest ten kwas acetylosalicylowy? Oczywiście obydwa produkty różnią się od siebie, ale dla nas najistotniejszy jest brak różnicy pomiędzy zawartością Aspiryny i Polopiryny – jedna i druga zawiera kwas acetylosalicylowy. Weiterlesen

Parapsychologia

Psyche

Psyche

Jest to dziedzina wiedzy, która pasjonuje i szokuje jedno-cześnie. Na temat psychokinezy, telepatii czy jasnowidzenia zabierano często głos, pisano artykuły. Zwoływano światowe kongresy. Parapsychologiczne zjawiska pojawiały się w każdej kulturze, religii i epoce, a ich interpertacja zależna była od kulturowych powiązań, w których wystąpiły. W czasach Inkwizycji rozumiano paranormalne zjawiska jako symbol diabelskiej manifestacji, w kulturze archaicznej rozumiano je jako napad na duszę zmarłych. Dzisiaj są paranormalne zjawiska rozumiane jako źródło ogłupienia, oszustwo i spekulacja ale i są źródłem naukowych badań. Dzisiaj wiemy, że w wiedzy ludzkości nastąpiły nieporozumienia na temat paranormalnych zjawisk, a wiary: wiara bazuje na Dobrej Nowinie zbawienia ludzkości i nie potrzebuje żadnych dowodów w formie głosów z zaświatów albo spiritystycznych posiedzeń. Weiterlesen