und Deutschland – Vergangenheit und Zukunft

Willkommen

 

 

Mimo trwającej ponad sto lat niewoli, krwawo stłumionych powstań narodowych, zsyłek na Syberię, represji politycznych, Polacy nie porzucili marzeń o odzyskaniu niepodległości.

11 listopada 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała niepodległość. 11 listopada 1918 r. gen. Piłsudski przejął z rąk Rady Regencyjnej pełnię władzy cywilnej i wojskowej przyjmując funkcję Naczelnika Państwa. Rozpoczął się nowy etap w historii Polski.