und Deutschland – Vergangenheit und Zukunft

Kultura

Pasja Golgota Trzeciego Tysiaclecia

Związek Polaków w Niemczech, Oddział Berlin zaprosił dnia 25.02.2018 do Polskiej Misji Katolickiej, Johannes-Basilika, Lilienthalstr.5, 10965 Berlin (U7-Südstern), na niezwykłe mistyczno-artystyczne wydarzenie: PASJA – GOLGOTA TRZECIEGO TYSIĄCLECIA.

Miało ono trójfilarowy charakter i było połączeniem muzyki, malarstwa oraz poezji. Na ekranie kolejno prezentowane były przejmujące obrazy współczesnego polskiego malarza Jerzego Dudy-Gracza, których oryginały znajdują się na Jasnej Górze w Częstochowie.
Przedstawiają one współczesną wersję Drogi Krzyżowej. Jak mawiał sam autor: „Nasza Golgota jest tu i teraz“. Golgota Jasnogórska powstawała m.in. z okazji dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa. Właśnie to wydarzenie otwało obchody Roku Jubileuszowego 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pochodzący z Częstochowy malarz podkreślał, że ta Droga Krzyżowa była jego najnowszym testamentem.

 

Weiterlesen

Historia literatury polskiej – Średniowiecze

Wyraz literatura w języku polskim ma dwojakie znaczenie – z jednej strony ma bardzo szeroki zakres, bo obejmuje cały dorobek piśmienniczy. Z drugiej jednak ma znacznie węższe znaczenie bo obejmuje tylko tzw. literaturę piękną, tzn. utwory o wartości estetycznej. Jest to tak zwana literatura piękna, której cechą i zadaniem jest wywoływanie w czytelniku wzruszeń estetycznych. Właśnie dlatego jest literatura jednym z działów sztuki. Literatura określana jest często jako sztuka słowa, bo dla pisarza czy poety środkiem artystcznego wyrazu jest słowo, a w rozumieniu szerszym – język. Język spełnia też zadanie zasadnicze, tzn. na co dzień jest środkiem porozumiewania się między ludźmi, wyrażania co czują i myślą. Weiterlesen

Ryszard Tomczak

Ryszard Tomczak

Ryszard Tomczak

Artysta niepokorny, talent samorodny, zdolny i ekstra-wagancki w widzeniu świata.

Urodził się 1934 roku w Poznaniu. O sobie mówi – Tworzenie jest silniejsze ode mnie. Maluje od zawsze, a wystawia ponad czterdzieści lat. Zdobył wiele nagród i wyróżnień. Wystawiał w kraju i poza granicami. Prace jego podziwiano w Dani, Niemczech i Holandii. Lubi pokazywać swoje prace bo twierdzi, że malarz żyje, kiedy inni oglądają jego dzieła. Weiterlesen

Marek Jerzy Nowakowski

Marek. J. Nowakowski

Marek. J. Nowakowski

Urodził się w roku 1963 w Bydgoszczy, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Swoje rzeźby z brązu odlewa sam, specjalną techniką. Jest bowiem zdania, że rzeźba nie jest tylko estetyczną wizją ale ma szerokie znaczenie w sensie kulturowym. Przeszłość pokazuje, w jak różny sposób artyści przy pomocy światła, formy i struktury interpretowali tematy. Dzisiaj sztuka ma wiele twarzy, ale ciągle jest uzupełnieniem życia i twórczości artystów. Weiterlesen

Gdy obrazy wiszą krzywo

Jakieś widmo krąży Polsce. Duch przebrany w czarno – czerwono – żółte szaty coraz bardziej i bardziej zadomawia się w tematyce rozmów Polaków. Nawet obcokrajowiec nie znający zbyt dobrze języka polskiego prędzej czy później musi zwrócić uwagę na ten fenomen. Używane w rozmowach w najróżnieiszych formach i postaciach słowo: Niemiec, co oznacza „ niemowa“. Być może przy pierwszym germańsko – słowiańskim spotkaniu natrafiły nie siebie rzeczywiście, w pełnym tego słowa znaczeniu,  „nie rozumiejące“ głowy, którym nie pozostało nic innego jak milczenie spowodowane brakiem wspólnego języka. W czasie gdy wschodnia głowa „ochrzciła“ zachodnią nazywając ją „niemą“, w odpowiedzi na to trochę później zachodnia głowa nawróciła tę wschodnią na chrześcijaństwo i wspomogła ją przy tworzeniu własnego państwa. Od tego czasu wiele czerwonej i błękitnej wody upłynęło w Odrze, lecz do takiej prawdziwej rozmowy ciągle jeszcze nie doszło. Albo huk armat zagłuszał słowa albo usta zbyt cicho szeptały słowa pojednania. Weiterlesen