und Deutschland – Vergangenheit und Zukunft

Kultura

V. Międzynarodowy Konkurs Literacki: „Młodzież pisze wiersze”

 

 

 

Berlin. Tegoroczne tematy to równouprawnienie, miłość, przyjaźń i tolerancja: 141 dzieci i młodzieży z Polski, Niemiec i Luksemburga nadesłało w tym roku własne wiersze lub tłumaczenia swych ulubionych utworów poetyckich na konkurs „Młodzież pisze wiersze“. Celina Muza, inicjatorka konkursu literackiego, organizowanego już po raz piąty w celu wzmocnienia wymiany polsko-niemieckiej, cieszy się z wrażliwości poetyckiej tegorocznych prac: „Byliśmy zaskoczeni, w jak profesjonalny sposób uczniowie radzą sobie z rytmem i melodią języka, ale również ich przekornym poczuciem humoru.“ Już najmłodsi uczestnicy, jak dziewięcioletnia Klara K. z Kolonii, wykazali ogromny talent poetycki: napisała uroczy, bardzo życiowy wiersz o swym psie o imieniu Jaga, za co otrzymała wyróżnienie.

Weiterlesen

V Międzynarodowy Konkurs Literacki – Werdykt Jury

V Międzynarodowy Konkurs Literacki, „Młodzież pisze wiersze”

Berlin 2017 – Werdykt Jury

Drogie dzieci, szanowna młodzieży,

serdecznie dziękujemy Wam za udział w ogłoszonym przez nas konkursie literackim. W tym roku zgłosiło się 141 uczniów z Niemiec, Polski i Luksemburga. Posiedzenia jury były pełne emocji i wzruszeń, szczerego śmiechu i poważnej zadumy. Cieszymy się bardzo, że interesujecie się naszym konkursem. Dziękujemy Waszym nauczycielom i opiekunom za zaangażowanie i motywację. Już dziś zachęcamy Was do udziału w szóstej edycji naszego konkursu: „Młodzież pisze wiersze 2018”.

A oto zwycięzcy tegorocznego konkursu:

Kategoria Ia:

wiersz autorski w języku polskim nadesłany przez młodzież mieszkającą poza granicami Polski, do lat 14

I miejsce

Aleksandra Wolszczak, 12, Luksemburg, „Świnka i pingwinek”

Weiterlesen

Utwory nagrodzone w IV Międzynarodowym Konkursie Literackim, 2016

POLin
Oswiata_logo

 

 

 

 

Utwory nagrodzone w IV Międzynarodowym Konkursie Literackim, 2016
Młodzież pisze wiersze

Młodzież pisze wiersze

 

Projekt został sfinansowany dzięki wsparciu Pełnomocniczki Rządu Republiki Federalnej Niemiec do Spraw Kultury i Mediów na mocy uchwały Niemieckiego Bundestagu, Kofinanziert aus den Mitteln des Fonds der Auslandspolen des Außenministeriums der Republik Polen | Projekt współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Młodzież pisze wiersze utwory nagrodzone

Weiterlesen

IV Międzynarodowy Konkurs Literacki

Oswiata_logo

POLin

 

IV Międzynarodowy Konkurs Literacki, „Młodzież pisze wiersze”
Berlin 2016 – Werdykt Jury

 
 
 
 

Drogie dzieci, szanowna młodzieży,

serdecznie dziękujemy Wam za udział w ogłoszonym przez nas konkursie literackim. W tym roku zgłosiło się 178 uczniów z Niemiec, Polski i Luksemburga.
Posiedzenia jury były pełne emocji i wzruszeń, szczerego śmiechu i poważnej zadumy. Cieszymy się bardzo, że interesujecie się naszym konkursem. Dziękujemy Waszym nauczycielom i opiekunom za zaangażowanie i motywację.
Już dziś zachęcamy Was do udziału w jubileuszowej, piątej edycji naszego konkursu: „Młodzież pisze wiersze 2017”. Weiterlesen

II Międzynarodowy Konkurs Literacki

Prezentacja laureatów II Międzynarodowego Konkursu Literackiego „Młodzież pisze wiersze“

Julia van de Loo, Gewinnerin 2013

Julia van de Loo, laureatka 2013

Berlin. 277 wierszy oraz tłumaczeń nadesłano z Polski, Niemiec i Luksemburga. Polsko-niemieckie jury wybrało najlepsze prace w ośmiu kategoriach. Berlin odgrywa szczególna rolę w tej polsko-niemieckiej wymianie literackiej. Ośmiu sposród 36 laureatów pochodzi z Berlina, 6 z Krakowa, 5 z Franfurtu nad Menem i 3 z Lublina.

„Kiedy mam pozytywne przemyślenia, albo ochotę do rymowania, wyciągam swój pamiętnik i piszę“, mówi 19-letnia laureatka z Berlina Natalia Kowalczyk. Kiedy dowiedziała się o konkursie od swojej nauczycielki, nie zawahała się: „Pomyślałam: spróbuj po prostu. Najlepiej w bliskim życiu temacie.“ Udało się! Zdobyła II miejsce w kategorii „Wiersz autorski nadesłany przez młodzież spoza Polski do lat 19“. Weiterlesen

Edukacja Dla Integracji (EDI), projekt Unii Europejskiej

POLin

 

Uczenie się przez całe życie pomaga w porozumieniu pomiędzy narodami.

Dzięki projektowi Unii Europejskiej pt.: Edukacja Dla Integracji, niemieckie stowarzyszenie „Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V.“ (Polki w gospodarce i kulturze t.z.) odwiedziło pół Europy.

„EDI był dla mnie motorem poznania wspólnej Europy, jej kultury, historii oraz różnorodności“, stwierdza Ula P. z Hamburga. Zaś Karina K. z Berlina jest przede wszystkim pod ogromnym wrażeniem tego, „jak przykładnymi Europejczykami są Polacy: niezależnie od tego, w jakim kraju Europy żyją, zawsze są bardzo dobrze zintegrowani z danym społeczeństwem, nie zapominając przy tym o własnym języku i kulturze.“ Weiterlesen

Mnożenie przez Dzielenie

Projekt „Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji“ (EDI) współfi-nansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie“ (Lifelong Learning Programme – LLP), w ramach akcji „Projekty partnerskie Grundtviga. Wdrażany przez organizacje partnerskie z 9 krajów Unii Europejskiej, miał na celu zwiększenie skuteczności edukacji nieformalnej osób dorosłych w zakresie integracji europejskiej realizowanej na szczeblu lokalnym: przez zwykłych obywateli w sytuacjach codziennych, w miejscach pracy i aktywności pozazawodowej. Chodziło o eliminowanie negatywnych postaw i zachowań wobec różnego rodzaju mniejszości i grup defaworyzowanych, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń,  promowanie zachowań opartych na wzajemnym rozumieniu, akceptowaniu i poszanowaniu różnic oraz uznaniu prawa do własnej tożsamości prowadzących do współistnienia opartego na wzajemnym szacunku. Weiterlesen

Historia literatury polskiej – Średniowiecze

Wyraz literatura w języku polskim ma dwojakie znaczenie – z jednej strony ma bardzo szeroki zakres, bo obejmuje cały dorobek piśmienniczy. Z drugiej jednak ma znacznie węższe znaczenie bo obejmuje tylko tzw. literaturę piękną, tzn. utwory o wartości estetycznej. Jest to tak zwana literatura piękna, której cechą i zadaniem jest wywoływanie w czytelniku wzruszeń estetycznych. Właśnie dlatego jest literatura jednym z działów sztuki. Literatura określana jest często jako sztuka słowa, bo dla pisarza czy poety środkiem artystcznego wyrazu jest słowo, a w rozumieniu szerszym – język. Język spełnia też zadanie zasadnicze, tzn. na co dzień jest środkiem porozumiewania się między ludźmi, wyrażania co czują i myślą. Weiterlesen

Ryszard Tomczak

Ryszard Tomczak

Ryszard Tomczak

Artysta niepokorny, talent samorodny, zdolny i ekstra-wagancki w widzeniu świata.

Urodził się 1934 roku w Poznaniu. O sobie mówi – Tworzenie jest silniejsze ode mnie. Maluje od zawsze, a wystawia ponad czterdzieści lat. Zdobył wiele nagród i wyróżnień. Wystawiał w kraju i poza granicami. Prace jego podziwiano w Dani, Niemczech i Holandii. Lubi pokazywać swoje prace bo twierdzi, że malarz żyje, kiedy inni oglądają jego dzieła. Weiterlesen

Marek Jerzy Nowakowski

Marek. J. Nowakowski

Marek. J. Nowakowski

Urodził się w roku 1963 w Bydgoszczy, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Swoje rzeźby z brązu odlewa sam, specjalną techniką. Jest bowiem zdania, że rzeźba nie jest tylko estetyczną wizją ale ma szerokie znaczenie w sensie kulturowym. Przeszłość pokazuje, w jak różny sposób artyści przy pomocy światła, formy i struktury interpretowali tematy. Dzisiaj sztuka ma wiele twarzy, ale ciągle jest uzupełnieniem życia i twórczości artystów. Weiterlesen