und Deutschland – Vergangenheit und Zukunft

Kultura

Historia sztuki polskiej – sztuka pradziejowa

Dowody egzystencji człowieka na ziemiach, które z czasem weszły w skład państwa polskiego, sięgają 250000 lat p.n.e. Przez tereny te przemieszczały się wielokrotnie różne grupy gatunku praczłowieka, przez to egzystencja tych ludów nie miała charakteru ciągłej ewolucji. Zachowały się jednak ślady ich egzystencji. Ślady działalności człowieka neandertalskiego*, znalezione przede wszystkim na południu Polski i zgodnie z łowiecko-zbierackim trybem życia tych grup, w jaskiniach i pozostałościach szałasów, pochodzą sprzed 35000 lat p.n.e. 

Weiterlesen

Gotyk w sztuce polskiej

W gotyku dokonały się głębokie i wszelorakie przemiany w sferze ideowej, mające decydujące znaczenie dla kształtu sztuki, stawiające przed nią nowe zadania, a równoczesnie formujące mentalność twórców i odbiorców (Janusz Kębłowski: Dzieje sztuki polskiej, str. 41)

Na ziemie polskie gotyk przywieźli cysterci*, którzy wczesnogotyckie elementy zastosowali już w 1210 r., przy budowie kościołów zakonnych w Jędrzejowie i Koprzywnicy. W 1214 r. przy budowie kościoła Cystersek w Trzebnicy wykorzystali również elementy wczesnogotyckie do budowy tzw. sklepienia żebrowego w krypcie wschodniej. Jednak na ziemiach polskich gotyk silniej zaczyna się formować i rozwijać stosunkowo późno, bo pod koniec XIII w., dzięki wpływom zakonów Dominikanów i Franciszkanów.

Weiterlesen

Historia literatury polskiej – Średniowiecze

Wyraz literatura w języku polskim ma dwojakie znaczenie – z jednej strony ma bardzo szeroki zakres, bo obejmuje cały dorobek piśmienniczy. Z drugiej jednak ma znacznie węższe znaczenie bo obejmuje tylko tzw. literaturę piękną, tzn. utwory o wartości estetycznej. Jest to tak zwana literatura piękna, której cechą i zadaniem jest wywoływanie w czytelniku wzruszeń estetycznych. Właśnie dlatego jest literatura jednym z działów sztuki. Literatura określana jest często jako sztuka słowa, bo dla pisarza czy poety środkiem artystcznego wyrazu jest słowo, a w rozumieniu szerszym – język. Język spełnia też zadanie zasadnicze, tzn. na co dzień jest środkiem porozumiewania się między ludźmi, wyrażania co czują i myślą.

Weiterlesen

Ryszard Tomczak

Ryszard Tomczak

Ryszard Tomczak

Artysta niepokorny, talent samorodny, zdolny i ekstra-wagancki w widzeniu świata.

Urodził się 1934 roku w Poznaniu. O sobie mówi – Tworzenie jest silniejsze ode mnie. Maluje od zawsze, a wystawia ponad czterdzieści lat. Zdobył wiele nagród i wyróżnień. Wystawiał w kraju i poza granicami. Prace jego podziwiano w Dani, Niemczech i Holandii. Lubi pokazywać swoje prace bo twierdzi, że malarz żyje, kiedy inni oglądają jego dzieła.

Weiterlesen

Marek Jerzy Nowakowski

Marek. J. Nowakowski

Marek. J. Nowakowski

Urodził się w roku 1963 w Bydgoszczy, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Swoje rzeźby z brązu odlewa sam, specjalną techniką. Jest bowiem zdania, że rzeźba nie jest tylko estetyczną wizją ale ma szerokie znaczenie w sensie kulturowym. Przeszłość pokazuje, w jak różny sposób artyści przy pomocy światła, formy i struktury interpretowali tematy. Dzisiaj sztuka ma wiele twarzy, ale ciągle jest uzupełnieniem życia i twórczości artystów.

Weiterlesen