und Deutschland – Vergangenheit und Zukunft

Franciszek Józef Seemann (1915 – 1994)

Zima 1938

Zima 1938

Urodził się w styczniu 1915 roku w Rydułtowach, na Śląsku. Kiedy miał 7 lat los spłatał niedobrego figla – zmarł dziadek, urzędnik Kolei Państwowych. Szkołę podstawową ukończył w Rydułtowach, do Gimnazjum Klasycznego im. Powstańców Śląskich dojeżdżał do Rybnika. Po maturze zdał egzaminy na Uniwersytet Poznański i dostał się na wymarzony Oddział Farmaceutyczny, przy Wydziale Matematyczno – Przyrod-niczym. Wyniesiony z domu szacunek dla nauki owocował egzaminami zdawanymi w terminie, nigdy nie przekładanymi na potem. Jako student należał do Korporacji Studentów Górnoślązaków Uniwersytetu Poznańskiego Odra*.

W mundurze Korporacji

W mundurze Korporacji

W mundurze Korporacji wyglądał znako-micie, jako że był niezwykle przystojnym młodym czlowiekiem, a staranne wychowanie dodawało mu wdzięku. Kochały się w nim koleżanki – studentki; koledzy szanowali za prawość charakteru. W czerwcu 1939 roku złożył dyplom i otrzymał tytuł magistra farmacji. We wrześniu wybuchła II wojna światowa. Świeżo upieczony adept sztuki aptekarskiej podjął pracę w aptece, gdzie pracował przez cały okres wojny. Jako członek ruchu oporu – oficer AK* – przygotowywał paczki dla więźniów w obozie Auschwitz – Birkenau*, z narażeniem życia przekazywał cenne dla ruchu oporu wiadomości. Lata po wojnie przyznał się, że stał w pierwszej dziesiątce na liście zakładników niemieckich, o której to liście sam dowiedział się na krótko przed końcem wojny. Po wojnie organizował od podstaw sieć aptek w Rybniku. Razem z koleżanką ze studiów planowali założyć prywatną aptekę, niestety tamtem ustrój nie przewidywał prywatnych przedsiębiorstw; sprawę komplikował fakt, że ojciec nigdy nie należał do partii.

Uwielbiał podróżować; jako student zjeździł calą Europę, ale najbardziej przypadł mu do gustu Wiedeń. Bardzo cenił sobie przyjaźń, zawsze można było na ojca liczyć. Towarzyski, gościnny, świetny kompan. W Rybniku znane były swego czasu słynne bale – Bal Prawników, Bal Lekarzy, Bal Architektów i Inżynierów; Bal Aptekarzy organizował ojciec. Był miłośnikiem poważnej muzy i bardzo często, jeszcze jako kierownik apteki w Rybniku organizował wyjazdy autobusowe do słynnej Opery i Operetki Bytomskiej. To ojciec zaszczepił mi miłość do muzyki poważnej. Sporządzał doskonałe nalewki wiśniowe. Znajomi i przyjaciele domu smakowali te specjały na  przyjęciach, a i kumoszki mamy wpadały na kawę i kieliszek nalewki.

Sztandar Korporacji

Sztandar Korporacji

Nestor rybnickich aptek, wykładowca w Liceum Pielęg-niarskim w Rybniku, długoletni kierownik starej apteki przy ulicy Sobieskiego w Rybniku. W połowie lat 70-tych mianowany na stanowisko Głównego Inspektora d/s Farmakologii dla Województwa Katowickiego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. Zasłużony dla rozwoju Województwa Katowickiego, odznaczony wieloma orderami. Pod koniec lat 80-tych wyjechał do Berlina Zachodniego.

Kiedy po wojnie mama zdała maturę, ale ze względu na pochodzenie nie zezwolono jej studiować dziadek posta-nowił, że poszuka dla niej gdzieś miejsca pracy. Znalazł aptekę na Sobieskiego i widocznie wiedziony przeczuciem postanowił zapytać o ewentualne dla niej zatrudnienie. Naturalnie rozmawiał z kierownikiem, który zaprosił dziadka i mamę na rozmowy. Nadchodziło lato; było pięknie w ogrodach dziadków, przez które to ogrody ojciec postanowił przyjść na pierwszą proszoną wizytę. Mojego, bardzo wymagającego dziadka i serce babci zdobył natychmiast, kiedy wręczył jej piękne, pachnące słońcem truskawki na liściu rabarbaru.

 

 

Barbara H. Seemann – Trojnar
Zdjęcia: archiwum prywatne
© Versus POLEN

 

 

* Odra założona 16 III 1933 r. jako Korpus Studentów Górnoślązaków Uniwersytetu Poznańskiego “Odra”. W ramach Związku korporacja wchodziła w skład kartelu korporacji śląskich

* Armia Krajowa (AK) – zakonspirowana siła zbrojna polskiego podziemia. Najsilniejsza i najlepiej zorganizowana armia podziemna z działających w czasach II wojny światowej w Europie. Zasięgiem swym obejmowała całe państwo polskie pod okupacją niemiecką i sowiecką

* Konzentrationslager Auschwitz (Stammlager) w tym KL Birkenau, zespół niemieckich obozów zagłady na terenie Oświęcimia; symbol Holocaustu