und Deutschland – Vergangenheit und Zukunft

Gas ziemny

Obumarłe zwierzęce i roślinne cząstki planktonu* opadały na dno płytkich mórz. Z biegiem czasu wytworzył się z nich osad (muł), z którego powstały gaz ziemny i ropa naftowa. Bakterie rozłożyły resztki skamieniałego planktonu, który opadł jeszcze głębiej, a wysokie temperaty i ciśnienie we wnętrzu ziemi uwolniły olej i ropę naftową. Tak, w skrócie, przed milionami lat rozpoczęła się historia gazu ziemnego. Ponieważ gaz ziemny nie jest rozprowadzany w ciężarowkach – zbiornikach, ale szybkimi i kontrolowanymi podziemnymi gazociągami dociera do gospodarstw domowych, jego wydobycie jest czyste i bezpieczne. Gaz, w przeciwieństwie do ropy naftowej jest wolny od zanieczyszczeń gleby, wód gruntowych czy przybrzeżnych. Gaz ziemny może być używany oszczędnie, precyzyjnie regulowany i w przeciwieństwie do innych paliw kopalnych takich jak węgiel czy olej opałowy, jego spalanie nie wytwarza dymu i sadzy.

Gaz ziemny w jego wszechstronności, oszczędności i wygodzie ma przed sobą wielką przyszłość – może być używany nie tylko do gotowania, ogrzewania mieszkań i wody, ale także na tarasie lub w ogrodzie.

 

Barbara H. Seemann – Trojnar

 

 

Plankton (altgr. = wędrowiec, błąkający się) jest terminem dla określenia zespołu organizmów żyjących w wodzie

 

 

Bibliografia
E.ON edis Vertrieb GmbH