und Deutschland – Vergangenheit und Zukunft

Willkommen

 

 

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego

przysięgam

służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,

bronić jej niepodległości i granic.

Stać na straży Konstytucji,

strzec honoru żołnierza polskiego,

sztandaru wojskowego bronić.

Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie

krwi własnej ani życia nie szczędzić.

Tak mi dopomóż Bóg.”

 

 

Jesteśmy z Wami