und Deutschland – Vergangenheit und Zukunft

Polskie Bractwo Kopaczy Złota

Straszyzna Bractwa

Straszyzna Bractwa

Polska zajmuje IV. miejsce w Europie, po Francji, Szwecji i Finlandii, co do zasobności złóż złota. W Sudetach zloka-lizowano 120 miejsc, których rezerwy złota szacowane są na ok. 100 ton tego kruszcu. Dokładnie niewiadomo kiedy na Dolnym Śląsku rozpoczęto poszukiwanie złota. Ale już w X wieku szukano złota w piasku przepływających przez Sudety, rzek. Podobno już Bolesław Chrobry czerpał korzyści z wydobywanego ze śląskich kopalń, kruszcu. W XVII i XVII wieku gorączka złota opanowała całe masy ludzi. W tym czasie największe kopalnie złota znajdowały się w okolicach Złotoryji, Lwówka Śląskiego, Głuchłazów i Złotego Stoku jak również w Karkonoszach i na Pogórzu Izerskim.

Płukania  Złota

Płukania złota

Bogata historia oraz malownicze położenie na Pogórzu Kaczawskim sprawia, że Złotoryja należy do najciekawszych miasteczek w Polsce. To tu w czasach mrocznego średnio-wiecza i w późniejszych okresach, prowadzona była intensywna eksploatacja złotonośnych piasków z przepły-wającej przez Złotoryję Kaczawy. Mimo, iż od największej gorączki złota minęło już kilkaset lat, to nadal blask wypłukiwanych drobinek złota z rzecznego piasku zniewala wielu przybyszów, którzy już po pierwszych próbach płukania złota stają się mu wierni na długie lata. W Złotoryi również, w 1992 r.  zawiązane zostało Polskie Bractwo Kopaczy Złota, na czele którego stoi Wielki Mistrz, który wspólnie ze Starszyzną Krajową kieruje jego pracami. Struktura, obyczaje oraz stroje paradne nawiązują do okresu średniowiecza. Jako główne kierunki swej działalności Bractwo stawia sobie  kultywowanie tradycji pozyskiwania złota oraz prowadzenie rekreacyjnego płukania tego kruszcu. Dzięki staraniom PBKZ na bazie Społecznego Muzeum Ziemi Złotoryjskiej utworzono jedyne w Polsce Muzeum Złota. Przy Polskim Bractwie Kopaczy Złota działa również najważ-niejsza w naszym kraju – Sudecka Szkoła Płukania  Złota.

Junior

Polskie Bractwo Kopaczy Złota jest inicjatorem i głównym Organizatorem rozgrywających się już od lat w Złotoryi Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Polski w Płukaniu Złota. Mistrzostwa te są nie tylko sportowymi zawodami, których celem jest zdobycie nagrody. Przede wszystkim dają możliwość przeżycia wspaniałej przygody, poznać ciekawych ludzi, pięknych zakątków Pogórza Kaczawskiego i przeżycia przygody w cieniu zniewalającego blasku polskiego złota. Uczestnicy podzieleni są na 4 kategorie: profesjo-naliści, amatorzy, weterani i juniorzy. Zawody odbywają się w Dolinie Kaczawy. Zawodnicy otrzymują jednakową ilość żwiru (5-20 kg) zawierającą określoną liczbę drobinek złota (5-12). Można posługiwać się miskami o średnicy do 50 cm i wysokości do 15 cm. Wyznaczony czas na wypłukanie złota wynosi 20 minut, a złoto znalezione  przez uczestników Mistrzostw pozostaje ich własnością.

Barwny korowod

Barwny korowód

Wielotysięczna  publiczność bierze udział w imprezach plene-rowych organizowanych w ramach „Złotego Tygodnia” poprzedzającego Mistrzostwa. Do cieszących się największym zainteresowaniem zaliczyć należy widowisko plenerowe „Płuczki Złota” oraz barwny historyczny korowód mieszczan i kopaczy złota. Na ten czas Złotoryja staje się niekwestionowaną stolicą polskiego złota. Mistrzostwa to wspaniała okazja do poznania ciekawych zakątków Pogórza Kaczawskiego i przeżycia przygody w cieniu zniewalającego blasku polskiego złota.

 

 Iwona Rygielska
Polskie Bractwo Kopaczy Złota
© Zdjęcia: Iwona Rygielska