und Deutschland – Vergangenheit und Zukunft

Barbara

Historia sztuki polskiej – sztuka pradziejowa

Dowody egzystencji człowieka na ziemiach, które z czasem weszły w skład państwa polskiego, sięgają 250000 lat p.n.e. Przez tereny te przemieszczały się wielokrotnie różne grupy gatunku praczłowieka, przez to egzystencja tych ludów nie miała charakteru ciągłej ewolucji. Zachowały się jednak ślady ich egzystencji. Ślady działalności człowieka neandertalskiego*, znalezione przede wszystkim na południu Polski i zgodnie z łowiecko-zbierackim trybem życia tych grup, w jaskiniach i pozostałościach szałasów, pochodzą sprzed 35000 lat p.n.e. 

Weiterlesen

Gotyk w sztuce polskiej

W gotyku dokonały się głębokie i wszelorakie przemiany w sferze ideowej, mające decydujące znaczenie dla kształtu sztuki, stawiające przed nią nowe zadania, a równoczesnie formujące mentalność twórców i odbiorców (Janusz Kębłowski: Dzieje sztuki polskiej, str. 41)

Na ziemie polskie gotyk przywieźli cysterci*, którzy wczesnogotyckie elementy zastosowali już w 1210 r., przy budowie kościołów zakonnych w Jędrzejowie i Koprzywnicy. W 1214 r. przy budowie kościoła Cystersek w Trzebnicy wykorzystali również elementy wczesnogotyckie do budowy tzw. sklepienia żebrowego w krypcie wschodniej. Jednak na ziemiach polskich gotyk silniej zaczyna się formować i rozwijać stosunkowo późno, bo pod koniec XIII w., dzięki wpływom zakonów Dominikanów i Franciszkanów.

Weiterlesen

Historia literatury polskiej – Średniowiecze

Wyraz literatura w języku polskim ma dwojakie znaczenie – z jednej strony ma bardzo szeroki zakres, bo obejmuje cały dorobek piśmienniczy. Z drugiej jednak ma znacznie węższe znaczenie bo obejmuje tylko tzw. literaturę piękną, tzn. utwory o wartości estetycznej. Jest to tak zwana literatura piękna, której cechą i zadaniem jest wywoływanie w czytelniku wzruszeń estetycznych. Właśnie dlatego jest literatura jednym z działów sztuki. Literatura określana jest często jako sztuka słowa, bo dla pisarza czy poety środkiem artystcznego wyrazu jest słowo, a w rozumieniu szerszym – język. Język spełnia też zadanie zasadnicze, tzn. na co dzień jest środkiem porozumiewania się między ludźmi, wyrażania co czują i myślą.

Weiterlesen

Ryszard Tomczak

Ryszard Tomczak

Ryszard Tomczak

Artysta niepokorny, talent samorodny, zdolny i ekstra-wagancki w widzeniu świata.

Urodził się 1934 roku w Poznaniu. O sobie mówi – Tworzenie jest silniejsze ode mnie. Maluje od zawsze, a wystawia ponad czterdzieści lat. Zdobył wiele nagród i wyróżnień. Wystawiał w kraju i poza granicami. Prace jego podziwiano w Dani, Niemczech i Holandii. Lubi pokazywać swoje prace bo twierdzi, że malarz żyje, kiedy inni oglądają jego dzieła.

Weiterlesen

Marek Jerzy Nowakowski

Marek. J. Nowakowski

Marek. J. Nowakowski

Urodził się w roku 1963 w Bydgoszczy, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Swoje rzeźby z brązu odlewa sam, specjalną techniką. Jest bowiem zdania, że rzeźba nie jest tylko estetyczną wizją ale ma szerokie znaczenie w sensie kulturowym. Przeszłość pokazuje, w jak różny sposób artyści przy pomocy światła, formy i struktury interpretowali tematy. Dzisiaj sztuka ma wiele twarzy, ale ciągle jest uzupełnieniem życia i twórczości artystów.

Weiterlesen

Gas ziemny

Obumarłe zwierzęce i roślinne cząstki planktonu* opadały na dno płytkich mórz. Z biegiem czasu wytworzył się z nich osad (muł), z którego powstały gaz ziemny i ropa naftowa. Bakterie rozłożyły resztki skamieniałego planktonu, który opadł jeszcze głębiej, a wysokie temperaty i ciśnienie we wnętrzu ziemi uwolniły olej i ropę naftową. Tak, w skrócie, przed milionami lat rozpoczęła się historia gazu ziemnego. Ponieważ gaz ziemny nie jest rozprowadzany w ciężarowkach – zbiornikach, ale szybkimi i kontrolowanymi podziemnymi gazociągami dociera do gospodarstw domowych, jego wydobycie jest czyste i bezpieczne. Gaz, w przeciwieństwie do ropy naftowej jest wolny od zanieczyszczeń gleby, wód gruntowych czy przybrzeżnych. Gaz ziemny może być używany oszczędnie, precyzyjnie regulowany i w przeciwieństwie do innych paliw kopalnych takich jak węgiel czy olej opałowy, jego spalanie nie wytwarza dymu i sadzy.

Gaz ziemny w jego wszechstronności, oszczędności i wygodzie ma przed sobą wielką przyszłość – może być używany nie tylko do gotowania, ogrzewania mieszkań i wody, ale także na tarasie lub w ogrodzie.

 

Barbara H. Seemann – Trojnar

 

 

Plankton (altgr. = wędrowiec, błąkający się) jest terminem dla określenia zespołu organizmów żyjących w wodzie

 

 

Bibliografia
E.ON edis Vertrieb GmbH

Lotnisko Berlin-Brandenburg

Przygotowania do otwarcia międzynarodowego lotniska w Berlinie, 03 czerwca 2012 roku, prowadzone są na najwyższych obrotach; od lutego br. w regularnych odstępach czasu, w realnych  warunkach przeprowadzane są próby funkcjonowania lotniska, w których bierze udział 10.000 wybranych, próbnych pasażerów. Na przełomie 2011/2012 r. Śpółka Lotnisko z dotychczasowej, zmieniła nazwę na Lotnisko Berlin Brandenburg GmbH (z o.o).
W roku 2011 zanotowano nową, rekordową liczbę osób korzystających z lotniska, a wyniosła ona 24.03 miliona gości, a więc o 7,7 % więcej niż w latach ubiegłych. Tempo wzrostu liczby pasażerów na poziomie ogólnoeuropejskim to 13,7%. Również Air Berlin odnotowało wzrost liczby gości o 1,2%. Wykorzystanie floty wzrosło z 76,4% do 78,2%.

 

 

Barbara H. Seemann – Trojnar

 

 

Niestety, budowa międzynarodowego portu lotniczego Berlin – Brandenburg International nie zostanie zakończona w terminie, skutkiem czego lotnisko nie zostanie, jak planowano, otwarte 03 czerwca 2012 r. Nowy termin zaplanowano na marzec 2013 r. Czy zostanie dotrzymany, zapisane jest w gwiazdach.

 

 

Bibliografia
Berliner Wirtschaft, 2/2012

Międzynarodowy port lotniczy BBI

Lotnisko

Lotnisko

Budowa międzynarodowego portu lotniczego Berlin – Brandenburg International BBI o wielkości 30 hektarów, jest obecnie dla rejonu Berlina i Brandenburgii największym przedsięwzięciem gospodarczym i logistycznym. Żaden projekt nie rozwija się bardziej dynamicznie niż port lotniczy BBI. Wciąż aktywne lotniska Berlin–Schönefeld i Berlin-Tegel już dzisiaj nie są w stanie przyjmować ciągle rosnącego ruchu lotniczego i liczby pasażerów. Słynny port lotniczy Berlin-Tempelhof zamknięty został w roku 2008, lotnisko na Tegel zamknięte zostanie w momencie otwarcia portu lotniczego na Schönefeld, który od roku 2006 rozbudowywany jest jako międzynarodowe lotnisko miasta stołecznego Berlina.

Weiterlesen

AUDI, DEA, Zeiss

AUDI : Technika i Emocje
Firma Audi AG z siedzibą w Ingolstadt jest działającym na światowym rynku instruktorem i producentem najwyższej jakości samochodów. Przedsiębiarstwo prowadzi swoją działalność m.in. w Niemchech, na Węgrzech, w Brazylii, Chinach i Południowej Afryce. W 1980 roku poprzez zastosowanie napędu quttro Audi po raz pierwszy wprowadził do sprzedaży seryjne samochody osobowe z całkowitym napędem na cztery koła, a w 1989 r. nowością na światowym rynku był kolejny produkt tej firmy – mocny i oszczędny silnik TDI.
Początki tej marki sięgają roku 1899, kiedy August Horch założył w Kolonii swoją pierwszą manufakturę, a następnie w roku 1919 utworzył przedsiębiorstwo Audi Automobilwerke.

Słowo audi pochodzi z łacińskiego i znaczy – posłuchaj

Weiterlesen

Lachen ist gesund

Zu Balzac kam ein Handwerker und verlangte nach seinem Lohn. Balzac erklärte, dass er jetzt kein Geld hat und bat den Handwerker ein anderes mal zu kommen. Der Handwerker wurde wütend und fing zu schreien an.
– Wenn ich zu ihnen komme sind Sie nie zu Hause, und wenn ich Sie endlich treffe, haben Sie kein Geld.
– Das ist doch selbstverständlich – sagte Balzac – wenn ich Geld hätte, wäre ich nicht zu Hause.

Jemand fragte Heine womit er sich vor dem Mittagessen beschäftigte.
– Ich las ein Gedicht, das ich gestern geschrieben habe, und setzte in einer Stelle ein Komma ein.
– Und was machten Sie nach dem Mittagessen?
– Ich las das Gedicht noch einmal und strich dieses Komma, weil es überflüssig war.

Man fragte Hemingway, was Glück sei?
“Glück – das ist gute Gesundheit und kurzes Gedächtnis”, antwortete der Schriftsteller.

Zu Berthold Brecht kam einmal ein junger Mensch und sagte:
– Ich habe viele Ideen in meinem Kopf und könnte einen guten Roman schreiben. Ich weiß nur nicht wie ich anfangen soll.
– Brecht lächelte und antwortete: Das ist sehr einfach. Am besten fangen Sie in der linken, oberen Ecke des Blattes an.

Der Schriftsteller Gottfried Keller trank viel mehr Wein, als sein Gesundheitszustand erlaubte. Der Arzt machte ihn taktvoll darauf aufmerksam, die Menge der zu sich nehmenden Flüssigkeit zu reduzieren. Keller überlegte kurz und antwortete lächelnd:
– Jawohl, Herr Doktor, ab heute esse ich weniger Suppe.

Lessing bekam einmal ein Paket mit einer Erzählung “Warum lebe ich?” und einem Brief, in dem ein junger Schriftsteller um seine Einschätzung bat. Lessing las diese Erzählung und antwortete:
“Sie leben nur, weil Sie ihre Erzählung mit der Post geschickt, und nicht persönlich bei mir abgegeben haben”.

Andersen zog sich sehr schlampig an. Einmal fragte ihn ein junger Giftpilz.
– Dieses jämmerliche Ding auf ihrem Kopf nennen Sie Hut?
Der große Märchenschreiber blieb aber ruhig und antwortete:
– Dieses jämmerliche Ding unter ihrem Hut nennen Sie Kopf?

Zu Thomas Mann kam einmal ein junger Schriftsteller. Er las ihm einige seiner Erzählungen vor und bat um seine Meinung.
– Sie sollten viel lesen, sagte Thomas Mann – lesen, lesen und noch mal lesen.
– Warum?
– Wenn Sie viel lesen, haben Sie keine Zeit um zu schreiben – lautete die Antwort.

La Fontaine ging einmal zu seinem Freund zum Besuch.
– Er ist doch vor genau einem Monat gestorben – sagte die Haushälterin – und Sie haben die letzte Rede gehalten.
– Stimmt ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Die Rede könnte ich Wort für Wort wiederholen.

In der Anfangsphase der wissenschaftlichen Karriere von Albert Einstein fragte ein Journalist Frau Einstein, was sie von ihrem Mann hält.
„Mein Mann ist ein Genie! Er kann alles machen außer Geld.“ Weiterlesen